Co robimy

Poniedziałek, 27.06.2016

Działania, które prowadzimy od 2014 roku mają na celu inwentaryzacje przyrodniczą zagrożonych gatunków występujących na terenie województwa opolskiego. Są to pachnica dębowa Osmoderma eremita sensu lato, kozioróg dębosz Cerambyx credo oraz tęgosz rdzawy Elaster ferrugineus.

Do tej pory (2017rok) zinwentaryzowaliśmy 11 gmin: Rudziniec, Bierawa, Kędzierzyn-Koźle, Ujazd, Leśnica, Walce, Reńska Wieś, Pawłowiczki, Baborów, Polska Cerekiew oraz Cisek (to te zaznaczone kolorem czerwonym i białym). Częściowo zinwentaryzowaliśmy gminę Głubczyce oraz Głogówek (zaznaczone kolorem żółtym). Kolorem niebieskim zaznaczyliśmy gminy, które planujemy zinwentaryzować w kolejnych latach. 

Badania nad rozsiedleniem wyżej wymienionych gatunków są o tyle istotne, że w oparciu o uzyskaną wiedzę można będzie lepiej gospodarować zasobami przyrodniczymi w siedliskach tych gatunków, a tym samym uniknąć błędów ozwiązanych z niszczeniem ich siedlisk, co jest prawnie zabronione w Ustawie Ochrony Przyrody.

Ponadto wiedza o rozsiedleniu stanowi podstawę do dalszych badań nad biologią i ekologią tych chronionych owadów, co jest o tyle istotne, że nadal niewiele wiemy o ich wymaganiach siedliskowych, możliwościach przetrwania w zmieniających się warunkach przyrodniczych czy możliwościach migracji pomiędzy lokalnymi populacjami.

W związku z tym, że pachnica to dość nieśmiały owad o długim i ukrytym procesie żerowania, natrafienie na postać dorosłą jest dość rzadkie. Aby stwierdzić czy w danym drzewie może występować ten owad identyfikuje się go po śladach żerowania. Miedzy innymi odchodach, kokolitach (pojemnikach, w których się przepoczwarza) oraz szczątkach osobników dorosłych.

 

Kliknij TU aby zobaczyć większy obrazek w nowym oknie.

Po zebraniu śladów wysyłamy je do katedry zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego w celu potwierdzenia naszego znaleziska, z którą dwójka naszych współpracowników współpracuje jako pracownicy terenowi Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydziału Nauk Biologicznych.

Posiadamy stosowne zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu (decyzja nr WPN.6401.60.2015.AP z 1 czerwca 2015 roku) na zbiór, przetrzymywanie i posiadania szczątków a także ich odchodów na terenie województwa opolskiego. Jak również zezwolenie RDOŚ w Katowicach (WPN.6401.16.2015.MA.1 z 17 lutego 2016) na posiadanie szczątków terenie powiatów gliwickiego, raciborskiego, rybnickiego, tarnogórskiego, lublinieckiego i kłobuckiego.  

Zgodnie z powyższymi zezwoleniami, jesteśmy zobowiązani do corocznego składania sprawozdania do tych instytucji zawierającymi informację o zinwentaryzowanych stanowiskach. Dane trafiają również do poszczególnych gmin aby uniknąć przypadkowego zniszczenia .stanowiska tych rzadkich i chronionych owadów.

Nasze badania polegają na :

1. Badania archiwów. W tym:

a) Archiwalnych map, na podstawie których jesteśmy w stanie stwierdzić, w których miejscach przebiegały aleje i określić ich wiek

b) Archiwalnych dokumentacji dendrologicznych, na podstawie których jesteśmy w stanie określić wiek drzewostanu w przypałacowych obiektach zabytkowych

2. Weryfikacji dokumentacji archiwalnej z w miarę aktualnymi mapami i zdjęciami lotniczymi

3. Badania terenowe polegające na wyszukiwaniu alei, szpalerów, zadrzewień lub ich szczątków.

4. Przeprowadzenie ich inwentaryzacji.

 

5. Weryfikacji znalezionych śladów wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej

6. Dokonywanie zgłoszeń do odpowiednich instytucji

7. Prowadzenie stałego monitoringu zinwentaryzowanych stanowisk w okresie rójki celu wykrycia osobników dorosłych.

Za zgodą RDOŚ w Opolu prowadzimy również działania ratownicze pachnicy polegające na przesiedlanie osobników ze zniszczonych stanowisk w miejsca, w których będą mogły kontynuować swój rozwój.

Mapa

Kliknij w obrazek aby przejść do mapy drzew i obszarów chronionych.
Mapa drzew i obszarów


Badania w ramach projektu prowadzone są przez Fundację Wiedzieć Więcej.