Aleja w Klisinie

Sobota, 25.07.2015

Na zaproszenie sołtysa sołectwa Klisino (gmina Głubczyce) odwiedziliśmy dzisiaj zabytkową aleję lipową. Okazało się, że ta aleja zielona, złożona z 4 szpalerów lip, zamieszkana jest przez pachnicę dębową. I tak mamy kolejne stanowisko tego gatunku na terenie Opolszczyzny zidentyfikowane w ramach projektu "Ostoje przyrody".

Aleja w Klisinie Aleja w Klisinie

Mapa

Kliknij w obrazek aby przejść do mapy drzew i obszarów chronionych.
Mapa drzew i obszarów

Badania w ramach projektu prowadzone są przez Fundację Wiedzieć Więcej.