Odrzańska Droga Wodna

Poniedziałek, 24.08.2020

Abstrahując od sensu budowy kanału to trasa rekomendowana przez ministerstwo jest najbardziej sensownym wyborem. Przede wszystkim omija wszystkie cenne przyrodniczo miejsca na tym odcinku tj obszary NATURA 2000 "Łęg Zdzieszowicki", "Graniczne Meandry Odry" jak również rezerwat "Łężczok". Jak i te nieobjęte ochroną jak: ujście Kłodnicy do Odry (na mapie tego nie widać ale w planach kanał i śluza miałby przebiegać centralnie przez strzelnicę nad Odrą.) czy inne cenne przyrodniczo fragmenty doliny Odry. Dla nas najlepszym rozwiązaniem jest po prostu wykorzystanie kanału Kędzierzyńskiego i jego przedłużenie do granicy południowych sąsiadów z pożytkiem dla Grupy Azoty ZAK S.A.i możliwości wykorzystania portu.

LINK do konsultacji

Odrzańska Droga Wodna Odrzańska Droga Wodna Odrzańska Droga Wodna Odrzańska Droga Wodna

Mapa

Kliknij w obrazek aby przejść do mapy drzew i obszarów chronionych.
Mapa drzew i obszarów

Badania w ramach projektu prowadzone są przez Fundację Wiedzieć Więcej.