Planowany rezerwat lasem referencyjnym

Czwartek, 16.07.2020

Otrzymaliśmy odpowiedź z drugiego nadleśnictwa, na terenie którego (niewielkiej jego części) w ubiegłym roku prowadziliśmy prace inwentaryzacyjne. Nadlesnictwo Prószków pozytywnie zaopiniowało jeden z naszych wniosków (ten dotyczacy terenu "Pisarzowic" i stanowiący wg nas kluczowy element korytarza ekologicznego jakim jest Osobłoga.

Kluczowy z uwagi na położenie i dwa "naturowe" gatunki jakim są: pachnica dębowa Osmoderma eremita i kozioróg dębosz Cerambyx cerdo , które występują na jego terenie. Warto nadmienić, że to również potencjalnego rezerwatu, który opisany jest w tegorocznej pozycji Klubu Przyrodników Niestety drugi z naszych wniosków, również wymieniony w książce teren potencjalnego rezerwatu, nie uzyskał poparcia. Tak czy inaczej, jesienią zamierzamy kontynuować nasze prace w obydwóch miejscach. Zachęcamy również do ich odwiedzenia.

Planowany rezerwat lasem referencyjnym Planowany rezerwat lasem referencyjnym Planowany rezerwat lasem referencyjnym Planowany rezerwat lasem referencyjnym

Mapa

Kliknij w obrazek aby przejść do mapy drzew i obszarów chronionych.
Mapa drzew i obszarów

Badania w ramach projektu prowadzone są przez Fundację Wiedzieć Więcej.