W dolinie Łączy

Poniedziałek, 24.04.2017

W ubiegłym tygodniu wybraliśmy się na wycieczkę do doliny Łączy. Spacerując po spalonym w 1992 roku lesie trafiliśmy na kilka ciekawych gatunków. Znaleźliśmy między innymi:

porost: brodaczkę kępkową (Usnea hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg.) Na niżu Polski dawniej był pospolity, obecnie jest rzadki. W Polsce był gatunkiem ściśle chronionym, od 17 października 2014 podlega ochronie częściowej. Gatunek rzadki. Znajduje się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Ma status VU – gatunek narażony na wyginięcie.

grzyb: gęstoporek cynobrowy (Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst) W Polsce gatunek rzadki. Znajduje się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Ma status R – potencjalnie zagrożony z powodu ograniczonego zasięgu geograficznego i małych obszarów siedliskowych.

roślinę: ciemiężycę zieloną (Veratrum lobelianum Bernh) Roślina objęta jest w Polsce ochroną od 1957 roku. W latach 1957–1995 znajdowała się pod ochroną częściową, następnie w latach 1995–2014 pod ochroną ścisłą, by od 2014 roku ponownie trafić pod ochronę częściową. Zagrożeniem jest zbiór rośliny dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, zagrożone są głównie stanowiska na niżu  

W dolinie Łączy W dolinie Łączy W dolinie Łączy W dolinie Łączy

Mapa

Kliknij w obrazek aby przejść do mapy drzew i obszarów chronionych.
Mapa drzew i obszarów

Badania w ramach projektu prowadzone są przez Fundację Wiedzieć Więcej.