Nabór do projektu

Czwartek, 24.03.2016

Ogłoszenie o naborze do projektu

Poszukujemy osoby/osób do przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej na terenie gminy Bierawa, Cisek, Reńska Wieś, Pawłowiczki, Polska Cerekiew w ramach projektu Inwentaryzacja występowania pachnicy dębowej i kozioroga dębosza na terenie gmin Bierawa, Cisek, Reńska Wieś, Pawłowiczki, Polska Cerekiew spełniających następujące wymagania:

1/ pracownicy lub pracownicy terenowi Pracowni biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców uniwersytetu Wrocławskiego.

2/ udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie inwentaryzacji stanowisk pachnicy dębowej oraz/lub kozioroga dębosza

Zadanie ma polegać na:

1/ wykonania pomiarów alei i zadrzewienia wzdłuż ulic na terenie gmin objętych monitoringiem. (Inwentaryzacja będzie polegała na wykonaniu zdjęć alei, policzeniu drzew wchodzących w skład alei, opisaniu ich obwodów na wysokości 130cm, obejściu każdego z nich w celu wyszukania śladów żerowania poszukiwanych chrząszczy, wykonania zdjęć potencjalnych stanowisk (w tym śladów żerowania, szczątków owadów) ewentualnym zebraniu próbek i przesłaniu ich do Uniwersytetu Wrocławskiego w celu potwierdzenia potencjalnego stanowiska, wprowadzeniu drzew występujących w alei do bazy danych zawierających opis gatunku, obwodu, stanu drzewa uwzględniającego ilość posuszu, dziuple, grzyby)

2/ wykonania pomiarów pojedynczych drzew o obwodzie przekraczającym 350 cm. (Inwentaryzacja będzie polegała na wykonaniu zdjęć drzewa, opisaniu obwodu na wysokości 130cm, obliczenia wysokości drzewa (poza terenami lasów państwowych) i zasięgu korony (poza terenami lasów państwowych), obejściu w celu wyszukania śladów żerowania poszukiwanych chrząszczy, wykonania zdjęć potencjalnych stanowisk (w tym śladów żerowania, szczątków owadów), ewentualnym zebraniu próbek i przesłaniu ich do Uniwersytetu Wrocławskiego w celu potwierdzenia potencjalnego stanowiska, wprowadzeniu drzewa do bazy danych zawierających opis gatunku, obwodu, stanu drzewa uwzględniającego ilość posuszu, dziuple, grzyby)

3/ przedstawieniu wyników inwentaryzacji dla każdej z gmin z podziałem na:

Odnośnie zadrzewień:

- poszczególne sołectwa

- opisie alei i zadrzewień zawierającej opis (ilości drzew z podaniem gatunków, wymiarów, położenia rowów melioracyjnych)

- dokumentacji fotograficznej każdej alei i każdego stanowiska

w postaci osobnego raportu w wersji papierowej dla każdej z gmin według dostarczonego wzoru.

Odnośnie stanowisk chronionych gatunków:

- wypełnienia arkuszy badawczych wg dostarczonego wzoru.

W okresie:

gmina Bierawa – kwiecień 2016

gmina Cisek - maj 2016

gmina Polska Cerekiew – czerwiec 2016

gmina Reńska Wieś – lipiec 2016

gmina Pawłowiczki - sierpień 2016

Zgłoszenia (cv, list motywacyjny, kopie dokumentów) należy przesyłać w terminie:

24 marca – 31 marca 2016 roku

na adres mailowy: ostojeprzyrody@gmail.com

Mapa

Kliknij w obrazek aby przejść do mapy drzew i obszarów chronionych.
Mapa drzew i obszarów

Badania w ramach projektu prowadzone są przez Fundację Wiedzieć Więcej.