Ogłoszenie o naborze do projektu - zachód

Czwartek, 01.02.2018

Poszukujemy osoby/osób do przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej na terenie gmin Skoroszyce, Łambinowice, Korfantów, Paczków, Otmuchów, Nysa, Głuchołazy, Pakosławice, Kamiennik w ramach projektu Inwentaryzacja występowania pachnicy dębowej i kozioroga dębosza na terenie południowej Opolszczyzny wraz z monitoringiem dotychczasowych stanowisk

Spełniających następujące wymagania:

1/ pracownicy lub pracownicy terenowi Pracowni biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców uniwersytetu Wrocławskiego.

2/ udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie inwentaryzacji stanowisk pachnicy dębowej oraz/lub kozioroga dębosza

Zadanie ma polegać na:

1/ Inwentaryzacja alei i zadrzewień wzdłuż dróg na terenie gmin objętych monitoringiem tj 154 sołectwa: 10 sołectw w gminie Skoroszyce, 13 sołectw w gminie Łambinowice, 23 sołectwa w gminie Korfantów, 12 sołectw w gminie Paczków, 28 sołectw w gminie Otmuchów, 26 sołectw w gminie Nysa, 17 sołectw w gminie Głuchołazy, 12 sołectw w gminie Pakosławice, 13 sołectw w gminie Kamiennik Inwentaryzacja będzie polegała na wykonaniu zdjęcia alei i jej opisaniu z uwzględnieniem składu gatunkowego, zasiedlenia gatunkami chronionymi, ubytków, wypróchnień.

2/ W przypadku alei w wieku powyżej 100 lat i składu gatunkowego (lipa, dąb, wierzba. robinia, brzoza, buk, jesion, kasztanowiec) wykonanie analizy całej alei polegającej na:

a/ policzeniu drzew wchodzących w skład alei

b/ opisaniu gatunków drzew wchodzących w skład alei

c/ opisaniu ich obwodów na wysokości 130cm (w przypadku drzew, których obwody nie

można zmierzyć z uwagi na: położenie, zakrzaczenie, odrosty, przyjąć szacowania z

dokładnością 50cm)

d/ obejściu każdego z nich w celu wyszukania śladów zerowania poszukiwanych chrząszczy

e/ wykonanie zdjęć potencjalnych stanowisk (w tym śladów żerowania, szczątków owadów)

f/ zebraniu próbek

 

2/ Inwentaryzacja pojedynczych drzew o obwodzie przekraczającym 350 cm. W badaniach pomija się topole chyba, że należą do następujących odmian: czarna, biała, osika, kanadyjska, włoska o obwodach powyżej 400cm. Inwentaryzacja będzie polegała na:

a/ wykonaniu zdjęć drzewa,

b/ opisaniu obwodu na wysokości 130cm, (w przypadku drzew, których obwody nie można zmierzyć z uwagi na: położenie, zakrzaczenie, odrosty, przyjąć szacowania z dokładnością 50cm)

c/ obliczenia wysokości drzewa (poza terenami lasów państwowych i rosnących w zwarciu uniemożliwiającym dokonanie pomiaru) i zasięgu korony (poza terenami lasów państwowych i rosnących w zwarciu uniemożliwiającym dokonanie pomiaru),

d/ opisania drzewa z uwzględnieniem: gatunku, procentowej ilości posuszu, występowania dziupli, grzybów i wypróchnień w koronie, pniu i odziomku

e/ obejściu w celu wyszukania śladów żerowania poszukiwanych chrząszczy,

f/ wykonania zdjęć potencjalnych stanowisk (w tym śladów żerowania, szczątków owadów),

g/ zebraniu próbek,

 

 

W okresie:

gmina Korfantów – luty 2018

gmina Skoroszyce – marzec 2018

gmina Łambinowice – kwiecień 2018

gmina Paczków – maj 2018

gmina Otmuchów – czerwiec 2018

gmina Nysa – wrzesień 2018

gmina Głuchołazy – października 2018

gmina Pakosławice – listopad 2018

gmina Kamiennik – grudzień 2018


 

Zgłoszenia (cv, list motywacyjny, kopie dokumentów) należy przesyłać w terminie:

1 lutego – 15 lutego 2017 roku

na adres mailowy: ostojeprzyrody@gmail.com

z dopiskiem ostoje przyrody - zachód

Zastrzegamy podpisanie umów po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o dotację przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Mapa

Kliknij w obrazek aby przejść do mapy drzew i obszarów chronionych.
Mapa drzew i obszarów

Badania w ramach projektu prowadzone są przez Fundację Wiedzieć Więcej.