Ogłoszenie o naborze do projektu

Środa, 15.02.2017

Ogłoszenie o naborze do projektu

Poszukujemy osoby/osób do przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej na terenie gmin Strzelce Opolskie, Zdzieszowice, Branice, Głubczyce, Kietrz, Głogówek w ramach projektu Inwentaryzacja występowania pachnicy dębowej i kozioroga dębosza na terenie gmin Strzelce Opolskie, Zdzieszowice, Branice, Głubczyce, Kietrz, Głogówek wraz z monitoringiem dotychczasowych stanowisk

spełniających następujące wymagania:

1/ pracownicy lub pracownicy terenowi Pracowni biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców uniwersytetu Wrocławskiego.

2/ udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie inwentaryzacji stanowisk pachnicy dębowej oraz/lub kozioroga dębosza

Zadanie ma polegać na:

1/ Inwentaryzacja alei i zadrzewień wzdłuż dróg na terenie gmin objętych monitoringiem tj 137 sołectw: 27 sołectw w gminie Strzelce Opolskie, 7 sołectw w gminie Zdzieszowice, 21 sołectw w gminie Branice, 45 sołectw w gminie Głubczyce, 12 sołectwa w gminie Kietrz, 25 sołectwa w gminie Głogówek, Inwentaryzacja będzie polegała na wykonaniu zdjęcia alei i jej opisaniu z uwzględnieniem składu gatunkowego, zasiedlenia gatunkami chronionymi, ubytków, wypróchnień.

2/ W przypadku alei w wieku powyżej 100 lat i składu gatunkowego (lipa, dąb, wierzba. robinia, brzoza, buk, jesion, kasztanowiec) wykonanie analizy całej alei polegającej na:

a/ policzeniu drzew wchodzących w skład alei

b/ opisaniu gatunków drzew wchodzących w skład alei

c/ opisaniu ich obwodów na wysokości 130cm (w przypadku drzew, których obwody nie

można zmierzyć z uwagi na: położenie, zakrzaczenie, odrosty, przyjąć szacowania z

dokładnością 50cm)

d/ obejściu każdego z nich w celu wyszukania śladów zerowania poszukiwanych chrząszczy

e/ wykonanie zdjęć potencjalnych stanowisk (w tym śladów żerowania, szczątków owadów)

f/ zebraniu próbek

 

2/ Inwentaryzacja pojedynczych drzew o obwodzie przekraczającym 350 cm. W badaniach pomija się topole chyba, że należą do następujących odmian: czarna, biała, osika, kanadyjska, włoska o obwodach powyżej 400cm. Inwentaryzacja będzie polegała na:

a/ wykonaniu zdjęć drzewa,

b/ opisaniu obwodu na wysokości 130cm, (w przypadku drzew, których obwody nie można zmierzyć z uwagi na: położenie, zakrzaczenie, odrosty, przyjąć szacowania z dokładnością 50cm)

c/ obliczenia wysokości drzewa (poza terenami lasów państwowych i rosnących w zwarciu uniemożliwiającym dokonanie pomiaru) i zasięgu korony (poza terenami lasów państwowych i rosnących w zwarciu uniemożliwiającym dokonanie pomiaru),

d/ opisania drzewa z uwzględnieniem: gatunku, procentowej ilości posuszu, występowania dziupli, grzybów i wypróchnień w koronie, pniu i odziomku

e/ obejściu w celu wyszukania śladów żerowania poszukiwanych chrząszczy,

f/ wykonania zdjęć potencjalnych stanowisk (w tym śladów żerowania, szczątków owadów),

g/ zebraniu próbek,

 

 

W okresie:

gmina Strzelce Opolskie - marzec 2017

gmina Zdzieszowice – kwiecień 2017

gmina Branice – maj 2017

gmina Głubczyce - czerwiec 2017

gmina Kietrz - wrzesień 2017

gmina Głogówek- październik 2017

Zgłoszenia (cv, list motywacyjny, kopie dokumentów) należy przesyłać w terminie:

15 lutego – 28 lutego 2017 roku

na adres mailowy: ostojeprzyrody@gmail.com

 

Mapa

Kliknij w obrazek aby przejść do mapy drzew i obszarów chronionych.
Mapa drzew i obszarów

Badania w ramach projektu prowadzone są przez Fundację Wiedzieć Więcej.